O spoločnosti
Služby
Zamestnanci
Cenník
Kontakt
Ochrana objektov
Ochrana osôb
Referencie

Pri poskytovaných bezpečnostných službách je úspech a dôvera u klientov dosiahnutá za pomoci nasledovných faktorov:
- ekonomická výhodnosť, ceny ponúkaných služieb,
- vysoká profesionalita pracovníkov a spoľahlivosť,
- poskytovanie širokej škály služieb, vrátane vysoko rizikových, ich neustále rozširovanie a skvalitňovanie v súlade s potrebami zákazníka,
- prísne dodržiavanie zákonnosti, zásad etiky, korektnosti a diskrétnosti všetkými pracovníkmi firmy.

Všetky poskytované služby súkromnej bezpečnostnej služby KING Security s.r.o. sú zamerané na profesionálne splnenie všetkých požiadaviek potencionálnych klientov. Výhoda využitia služieb je najmä vo využití jednotlivých ponúkaných služieb ako komplexného celku pre zmluvného partnera v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Ponúkané a poskytované služby súkromnej bezpečnostnej služby KING Security s.r.o.:

Služby
Služby