O spoločnosti
Služby
Zamestnanci
Cenník
Kontakt
Referencie
Zamestnanci
Zamestnanci

Výber zamestnancov:
Výber a príprava zamestnancov sú najdôležitejšie aspekty personálnej práce. Tieto sa dôsledne vykonávajú za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb pre klienta.
Výber adeptov je orientovaný na mladých ľudí (nad 21 rokov), pričom sa dôraz kladie okrem všeobecných požiadaviek (minimálne stredoškolské vzdelanie, absolvovanie ZVS, vodičský preukaz, zbrojný preukaz) na bezúhonnosť, dobrý zdravotný stav, psychickú spôsobilosť, fyzickú kondíciu, predpoklady a záujem o d'alšie vzdelávanie sa.
Každý zamestnanec spĺňa podmienky pre výkon bezpečnostnej služby podľa Zákona č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách v znení neskorších predpisov.

Výcvikový a vzdelávací program:
Bezpečnostná služba KING Security s.r.o. realizuje vlastný komplexný výcvikový a vzdelávací program pre svojich zamestnancov v nasledujúcich oblastiach.
- Právo,
- Psychológia,
- Fyzická príprava,
- Sebaobrana,
- Strelecká príprava,
- Taktická príprava (riešenie mimoriadnych situácií a služobných zákrokov),
- Špecializované výcviky.

Výcviky sú zabezpečované inštruktormi s dlhoročnou odbornou praxou, absolventmi špecializovaných výcvikov u subjektov aj v zahraničí.
Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby pri ochrane objektov a majetku klientov, ako i iné bezpečnostné služby.
Cieľom našej spoločnosti je rozširovať poskytované služby v náväzností na rozvíjajúce sa potreby klientov, so zameraním sa na splnenie aj tých najnáročnejších požiadaviek klientov.