O spoločnosti
Služby
Zamestnanci
Kontakt
Cenník
Referencie

V základnej hodinovej sadzbe je započítané:
- Vypracovanie projektu ochrany objektu na podmienky odberateľa,
- Vypracovanie strážnych pravidiel na podmienky odberateľa,
- Vecné bezpečnostné prostriedky:
n * slzotvorný prostriedok,
n * obušok,
n * putá,
n * strelná zbraň,
n * služobný pes,...
- Spojovacie prostriedky:
n * služobná rádiostanica
n * mobilný telefón

Cena za hodinu výkonu služby zamestnanca je podľa povahy rozsahu a rizikovosti poskytovaných služieb, ako i použitia špeciálnych technických prostriedkov.

Prioritné požiadavky klienta k výkonu strážnej služby, ako aj cenové a platobné podmienky budú upresnené a optimalizované pri vzájomnom rokovaní medzi zmluvnými stranami a následne budú zapracované do zmluvy.

Cenník
Cenník