O spoločnosti
Zamestnanci
Cenník
Kontakt
Služby
Ochrana objektov
Ochrana osôb
Referencie

I. Strážna služba (Fyzická ochrana objektov a majetku):
Je tradičnou pretrvávajúcou formou ochrany objektu zákazníka. Zabezpečuje sa nepretržite 24 hodín denne, alebo podľa potrieb zákazníka a to len v dobe dennej, alebo dobe nočnej pochôdzkovou činnosťou pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby fy. KING Security, s.r.o. s pomocou použitia služobného psa, alebo bez neho.
Pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby sú vybavení prenosnou rádiostanicou alebo mobilným telefónom, donucovacími prostriedkami, v nočných smenách baterkou.
Kontrolujú rizikové priestory z hľadiska možného výskytu podozrivých osôb v objekte, kontrolujú dodržiavanie protipožiarnych opatrení (napr. zákaz fajčenia vo vymedzených priestoroch), vykonávajú preventívnu protipožiarnu kontrolu všetkých priestorov stráženého objektu.
Pochôdzková činnosť je zameraná najmä na kontrolu vonkajšieho oplotenia, kontrolu neporušenosti zabezpečenia (uzamknutia) výrobných, skladových a iných priestorov objektu ako aj techniky zákazníkov. V čase pracovnej doby kmeňových zamestnancov zákazníka pracovníci SBS vykonávajú na personálnych a nákladných vrátniciach kontrolnú činnosť, vstup a výstup pracovníkov výjazdových vozidiel podľa interných noriem zákazníka, alebo podľa dohodnutého výkonu služieb pre zákazníka (zapracovaných v internom predpise stráženého objektu).
V prípade požiadavky zákazníka, môžu byť poskytované informátorské a spojovateľské služby.

Ochrana objektov a majetku

Ochrana objektov a majetku

Technická služba - iné technické prostriedky (realizácia možná subdodávateľským spôsobom)
Objekt je možné zabezpečiť kamerovým systémom v celom areáli stráženého objektu bez nahrávania alebo s nahrávaním na videosystém. Cena s nahrávaním - podľa počtu kamier a podľa hodín monitorovaného objektu.